XIII Mazowieckie Dni Chirurgiczne
1‒2 grudnia 2017 roku

Hotel Lamberton | Business & Conferences
ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew

Rejestracja

1‒2 grudnia 2017
Hotel Lamberton
ul. Poznańska 492
Zarejestruj się

Kontakt

telefon:
+48 502 646 723 e-mail:
biuro@medisfera.pl

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych
XIII Mazowieckich Dniach Chirurgicznych, które odbędą się 1 i 2 grudnia 2017 roku w Hotelu Lamberton
w Ołtarzewie
.

Przygotowując obecne sympozjum ufamy, że spotkanie to będzie dla Państwa platformą wymiany zdań, doświadczeń i spostrzeżeń, a także czasem spokojnych dyskusji i serdecznych rozmów koleżeńskich. Kluczem do wyboru i wspólnym mianownikiem prezentowanych w tym roku zagadnień są dynamiczne zmiany dokonujące się zarówno w naszym otoczeniu, jak i samej medycynie.

Z uwagi na narastające zagrożenie atakami terrorystycznymi pierwszy dzień sympozjum pragniemy rozpocząć tym ważnym, a jednocześnie jeszcze nie do końca opracowanym tematem. Szczęśliwie, to dramatyczne zagadnienie dotychczas nie dotknęło nas bezpośrednio, jednak jego nagły, zaskakujący charakter, realne prawdopodobieństwo i możliwy duży zasięg stanowią wystarczające powody, aby omówić zasady organizacji pomocy, jak również samego postępowania chirurgicznego. Zespół wykładowców to doświadczeni chirurdzy praktykujący w warunkach wojennych, pracownicy straży pożarnej, lekarze medycyny ratunkowej: prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Polański, dr Ignacy Baumberg, płk dr n. med. Robert Brzozowski, dr Piotr Łukiewicz.

Kolejny temat będzie dotyczył dokonującej się systematycznie na oczach praktykujących chirurgów zmiany w profilu mikrobiologicznym leczonych przez nas zakażeń. Tę sesję przygotowujemy pod protektoratem prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz – konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. W wynikach badań mikrobiologicznych zauważamy nieznane nam wcześniej rodzaje bakterii, zwiększającą się lekooporność pewnych szczepów, co przy bardzo ograniczonej produkcji nowych antybiotyków powoduje, iż dotyczący każdego oddziału chirurgicznego problem leczenia zakażeń szpitalnych jest coraz trudniejszy do rozwiązania zarówno w sferze praktycznej, jak i ekonomicznej. Dowiemy się, w jakich mechanizmach, poprzez brak standardów postępowania, niewłaściwą profilaktykę, diagnostykę i leczenie zakażeń, sami generujemy niepowodzenia terapii. Realizacja zasad dobrej praktyki klinicznej na wszystkich wymienionych etapach postępowania oraz wiedza o nowych dostępnych narzędziach mają realne przełożenie na los wielu spośród naszych pacjentów.

W drugim dniu spotkania pragniemy przedstawić zagadnienie tyleż samo znane i realizowane, co w wielu miejscach wywołujące reakcje sceptyczne lub zwyczajnie ignorowane. Protokół ERAS, który w ostatnich latach szturmem zdobywa kolejne polskie oddziały chirurgiczne, w wielu swoich elementach zakłada działania odwrotne do tych, do których duża grupa z nas przywykła i realizuje w swojej praktyce. Warto skonfrontować swoje przyzwyczajenia z nowymi dowodami naukowymi. Wysłuchamy doświadczeń dr. hab. n. med. Michała Pędziwiatra oraz prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Budzyńskiego od lat pracujących z pacjentami w oparciu o protokół ERAS.

Mamy nadzieję, że powyższe tematy Państwa zainteresują. Jednocześnie liczymy na miłe spotkanie koleżeńskie i nawiązanie dobrych kontaktów interpersonalnych wśród chirurgów Mazowsza.

Do zobaczenia już w grudniu w Ołtarzewie.

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
Przewodniczący Komitetu Naukowego